Mudre izreke

Indijanski etički kodeks

budi

Budi prvenstveno iskren prema sebi. Ne možeš biti pažljiv i pomoći drugima, ako nisi pažljiv prema sebi i ne pomažeš prvo sebi.

Iznad glave

flight-radar-24