Mudre izreke

Kakav čovjek će biti vaše dijete?

DIJETE KOJE DOŽIVLJAVA NEPRIJATELJSKO PONAŠANJE, UČI SE SVAĐATI.

DIJETE KOJE DOŽIVLJAVA RAVNODUŠNOST, UČI BITI OSAMLJENO.

DIJETE KOJE DOŽIVLJAVA KRITIZIRANJE, UČI OSUĐIVATI.

DIJETE KOJEMU SE ČESTO PRIGOVARA, NE PRIMJEĆUJE DA GA OKOLINA VOLI.

AKO SE DIJETE ISMIJAVA, ONO UČI BITI POVUčENO.

DIJETE…

Cijeli članak: Kakav čovjek će biti vaše dijete?

Sustav vrijednosti (etiketiranja) ljudi
„Zabluda nastaje kada se na Istinu koja dolazi izvana nešto naknadno dodaje u umu, a time se drastično smanjuje jednostavnost iste“. (Epikur)

Koliko puta ste se našli u situaciji da ljude prosuđujete po načinu na koji se odijevaju, brandu odjeće ili obuće koji imaju na sebi, načinu na koji pričaju,…

Cijeli članak: Sustav vrijednosti (etiketiranja) ljudi

Tko još nije imao tremu?

 
Kako savladati tremu?
  • Vježbajte predočavanje situacija u kojima ćete djelovati
  • „Napadnite” izvor treme – činite ono čega se bojite
  • Vježbajte – vježbajte – vježbajte !!!
  • Što je više „utakmica u nogama”, manje je straha, raste samopouzdanje.
  • Koristite svaku priliku govoriti na javnom mjestu.…

Cijeli članak: Tko još nije imao tremu?

Gubitnici čekaju da se nešto dogodi. Dobitnici čine da se nešto dogodi.

Neki ljudi uvijek pobjeđuju, a drugi najčešće gube.

Usporedimo sta vove pobjednika i gubitnika, iskazane kroz nekoliko temeljnih razlika:

  • Kad pobjednik pogriješi spremno prizna grešku i kaže: Bio sam u krivu. Gubitnik se…

Cijeli članak: Jesi li pobjednik ili gubitnik?

Gradi samopoštovanje - Gradi uspjeh

Samopoštovanje je uvjerenje da ću biti uspješan u situaciji (komunikaciji) u kojoj ću se naći.  

Ljudi s visokim  samopoštovanjem:

  • Vjeruju da će moći udovoljiti potrebama zadatka
  • Interpretiraju zahtjeve i probleme kao izazove, a ne kao prijetnje ili nepoželjne događaje
  • Suočavaju se sa…

Cijeli članak: Gradi samopoštovanje - Gradi uspjeh

Iznad glave

flight-radar-24