Mudre izreke

Ukupna potrošnja energije u Hrvatskoj iznosi oko 412 PJ (412*1015J) godišnje i to najviše tekućih goriva  (44%).

Hrvatska troši oko 5 milijuna tona naftnih proizvoda godišnje, a od toga oko milijun tona (20%) pokriva iz vlastitih izvora.

Hrvatska troši godišnje oko 3,4 milijarde (mn3) prirodnog plina, a proizvodi iz vlastitih izvora oko 2 milijarde (mn3) ili 60% domaće potrošnje (početkom 2009. problemi s opskrbom).

Vlastita proizvodnja primarnih oblika energije iznosi oko 204,4 (PJ/god)

To znači da se oko 50% potrošene energije uvozi.

Hrvatska je energetski ovisnik koji osjeti sva gospodarska i politička previranja u svijetu.

potrosnja energije rh

Od ukupno potrošene energije u Hrvatskoj:
 • 41,3% potrošena je u stambenim i javnim zgradama,
 • 30,6% u prometu,
 • 21,7% u industriji,
 • 3,9% u poljoprivredi i
 • 2,5% u graditeljstvu.
U sektoru opće potrošnje (najznačajnije mjesto zauzimaju domaćinstava):
 • 70-80% energije troši se za grijanje i klimatizaciju,
 • 10-15% za pripremanje potrošne tople vode,
 • 5-6% za kuhanje,
 • 5% (10-14)% za osvjetljivanje zgrada    
 • 5%(10-14)% za RTV i ostale električne aparate

Prosječno iskorištenje energije utrošene za zagrijavanje objekata iznosi oko 45%.

Racionalnim korištenjem može se postići znatno bolja učinkovitost utroška energije (povećanje iskorištenja za oko 40%).

Za povećanje učinkovitosti potrebno je:
 • pronaći odgovarajući sustav grijanja sa ciljem optimalne potrošnje toplinske energije po jedinici grijanog prostora, projektirati i izgraditi objekate sa optimalnom toplinskom  izolacijom,
 • poboljšati toplinsku izolaciju postojećih objekata,
 • projektirati i izgraditi sustave grijanja i istraživati mogućnosti njihove optimalne eksploatacije.

 

Rezultati racionalne potrošnje energije za grijanje i uopće jesu:
 • produžavanje trajanja vlastitih izvora energije,       
 • smanjenje učešća uvezene energije,
 • relativno sniženje troškova za energiju,
 • optimalno korištenje svih izvora energije,
 • ispitivanje i primjena novih izvora energije (npr. geotermalna i solarna energija),
 • povećanje standarda grijanja i
 • povećanje zaštite čovjekove okoline.

Iznad glave

flight-radar-24