Mudre izreke

Indijanski etički kodeks

1

Ustani sa Suncem i pomoli se. Moli se sam. Moli često. Veliki Duh će slušati, samo ako ti govoriš.

Iznad glave

flight-radar-24