Mudre izreke

postuj-tude-misljenje

Indijanski etički kodeks
Poštuj tuđa mišljenja, želje i riječi. Nikada ne prekidaj nečiji govor, prigovaraj ili grubo oponašaj mimikom izrečeno. Dozvoli svakoj osobi pravo na osobno izražavanje.

Iznad glave

flight-radar-24