Mudre izreke

Novac ima vrijednost zbog toga što ljudi vjeruju da će biti u mogućnosti razmijeniti svoj novac u zamjenu za robu i usluge. Trebao bi biti samo sredstvo za postizanje ostvarivanja osnovnih životnih potreba, životnih aktivnosti i hobija. Nemojte pasti pod okrilje materijalizma! Najvrijednije stvari nisu mjerljive i vidljive.

novac

Iznad glave

flight-radar-24