Mudre izreke

posljednje-putovanjeŽivio jedan čovjek zajedno sa tri brata. Jedan dan dođe mu iznenadna vijest da mora ići na  težak put. Čovjek se zabrinu, pa se obrati jednom bratu, da mu pomogne na tom putu, ali mu brat reče da mu ne može pomoći, da ima svoj život i svoje obaveze.

Čovjek se obrati drugom bratu, pa mu ovaj reče da mu ni on ne može puno pomoći. Na kraju vidjevši da mu nema pomoći od ova dva brata, čovjek se obrati trećem bratu, sa istom molbom, pa mu treći brat reče: "Ja sam s tobom uvijek bio i nisam te napuštao, tako da ću i ovaj put krenuti sa tobom".

Tada reče čovjek: "Ja sam od sve braće najmanje mislio na tebe i najmanje sam ti pažnje poklanjao, a sad me ova dva brata ostaviše. Da sam ranije znao da si mi tako dobar prijatelj, više bi se brinuo o tebi.".

Ovome čovjeku je došla smrt i to je taj teški i iznenadni put na koji je morao ići. Njegov prvi brat je njegova porodica, drugi brat je njegov imetak a posljednji brat su njegova djela. Umrloga prate tri stvari: njegova porodica, njegov imetak i njegova djela. Dvoje, imetak i porodica,  se vraćaju, a ostaju njegova djela.

Iznad glave

flight-radar-24