Mudre izreke

"Živio sam mnogim životima kroz duge vjekove. Čovjek, pojedinac, nije moralno napredovao posljednjih deset tisuća godina. Potpuno stojim iza toga. Razlika između neukroćenog ždrjebeta i strpljivog teretnog konja je prosto razlika u izvježbanosti.

meditacija-u-suncuIzvježbanost je jedina moralna razlika između današnjeg čovjeka i čovjeka od prije deset hiljada godina. Ispod njegove tanke kože moralnosti koju je sam uglacao leži isti divljak koji je bio i prije deset tisuća godina. Moral je društveno bogatstvo, priraštaj kroz bolne vjekove. Novorođenče će postati divljak osim ako se ne izvježba, ako se ne uglača apstraktnom moralnošću koja se toliko dugo sakupljala...Pitam vas, da li se danas propovijeda viši moral od onog što ga je propovijedao Krist, Buda, Sokrat ili Platon, Konfucije i tkogod je bio autor "Mahabharate"? Blagi Bože, prije pedeset tisuća godina, u našim totemskim porodicama, naše su žene bile čistije, naši grupni odnosi čvršći i pravilniji.

Moram reći da je moral koji smo upražnjavali u onim starim danima bio viši od morala koji se upražnjava danas. Nemojte žurno odbacite ovu misao. Sjetite se naših radnika, naše potplaćene policije i iskvarenih političara, naše iskvarene hrane i našeg ropstva u kome su kćeri siromaha.

suma-meditacija-klupaKada sam bio Sin Planine i Sin Bika, nije se znalo što je prostitucija. Bili smo čisti, kažem vam. Nismo ni sanjali o takvim dubinama obespravljenosti. Da, i sve današnje niže životinje su čiste. Potreban je čovjek sa svojom maštom, potpomognut svojim vrhunskim poznavanjem stvari, da izmisli smrtne grijehe. Niže životinje, druge životinje, nesposobne su za grijeh.

Brzo sam proletio kroz mnoge živote u mnogim vremenima i mnogim mjestima. U starim vremenima kažnjavali smo drastično i ubijali brzo. To smo činili zato što smo to željeli, zbog hira, ako želite. Ali nismo bili licemjeri. Nismo zvali novinare i svećenike i sveučilišta da opravdaju svojevoljnost divljaštva.
Činili smo ono što smo željeli da činimo, uspravljeni, i uspravljeni smo se suočavali sa posljedicama i kaznom, i nismo se krili iza skuta klasika ekonomije i građanskih filozofa, nismo se krili iza skuta pridruženih propovjednika, profesora i izdavača..."

Jack London: Zvjezdani lutalica (2007.)

Iznad glave

flight-radar-24