Mudre izreke

“Uvijek budite u stanju mirnoga uma, ali toploga srca”. (Lightworker)

Na temu zakona privlačenja postoje nebrojene knjige, članci, pjesme, pa i ostali formati koji se dotiču te opsežne i nabujale teme. Nabujala je enormno u zadnjih 10 godina – usporedno sa kolektivnim rastom svijesti čovječanstva, a što se zapravo time želi reći?

Svima se kljuc privlacenjagovori kako to treba prakticirati, te će svatko ponaosob ostvariti svoje misli. Tu se dolazi do onog zakona iza zakona privlačenja: “sebe-ljublje” ili “druge-ljublje”.

Naime, svaka naša (ne)ostvarena želja plod je kvalitete usmjerenih misli prema istoj. Immanuel Kant je tvrdio da naša volja (a shodno time i želja) trebaju biti takvi da njihovo otjelotvorenje treba biti takvo da može ujedno vrijediti i kao opće zakonodavstvo. Koliko Vaših želja može se sa time poistovijetiti? Ne želim nikome nabrajati ili dovoditi u neugodno stajalište, ali trebamo se svakako zapitati: jesu li moje želje usmjerene samo na mene ili ima u njima dobrote i za druge?

Kako se navedeni zakon privlačenja koristi otkako je čovjeka na ovoj planeti, tako se i razmatralo njegovo zakon privlacnostidjelovanje. Uzvišeni majstori znali su što je tu posrijedi. Sam Buddha (Siddharta) kaže (moram reći u sadašnjem vremenu jer je njegova manifestacija još uvijek prisutna): “Ono što sada proživljavaš rezultat je tvojih prošlih želja. Ukoliko se želiš u budućnosti osjećati dobro, pobrini se da od sada misliš pozitivno i u tome budeš uporan. Ali imaj na umu da to nije trenutan proces!” Svatko, uključujući pisca i Vas osobno, mora razmišljati da je “sebe-ljublje” u neopreznim granicama otrovan. Ukoliko želite samo “grabiti” da biste imali, sve to što imate vrlo brzo će ishlapiti, ne nužno fizički koliko duhovno i psihički.

Kada pošaljete neku misao u Svemir, a to radite svaki trenutak svojega postojanja, ona se vraća u istome formatu u kojemu je odaslana. Morate imati na umu da materijalni svijet funkcionira po zakonima Prirode (dakle, logike). Znanstvenici bi vrlo goruće dokazali ovu tvrdnju, kao i matematičari logičari i ostali narod zdravoga uma.

Poanta ovoga jest da privlačite ono što Vam treba, no imajte u toj namjeri i dijeljenje ljubavi sa ostalima – višestruko će Vam se vratiti.

Iznad glave

flight-radar-24