Mudre izreke

Želiš mi reći da ljudi imaju i koriste energetske resurse kao što su solarna energija, hidroenergija, biogoriva, energiju vjetra i geotermalnu energiju, a međusobno se ubijaju radi nafte???

vanzemaljac-nafta

Iznad glave

flight-radar-24