Mudre izreke

Sva ljudska bića posjeduju jedinstvenu mješavinu sedam inteligencija pomoću kojih ulazimo u odnose sa svijetom i težimo ispunjenju.
Svatko od nas inteligentan je na drugačiji način te uspjeh proizlazi iz usavršavanja i primjene oblika inteligencije cijeloga života.

Lingvistička inteligencija

Posrijedi je razumijevanje jezika, sposobnost učenja novih jezika i mogućnost postizanja određenih ciljeva jezikom.

Velika mjera ove inteligencije daje sposobnost uvjerljivosti i dar pripovijedanja, a oni koji je posjeduju, mogu i humor okrenuti u svoju korist.

Pisci, pjesnici, novinari, odvjetnici i političari su među onima koji vjerojatno posjeduju visoku lingvističku inteligenciju.

Logičko – matematička inteligencija

Posrijedi je sposobnost analiziranja problema, izvođenja matematičkih operacija i znanstvenog pristupa.

Ovaj oblik inteligencije obuhvaća sposobnost opažanja obrazaca, deduktivno zaključivanje i logičko mišljenje.

Uz lingvističku inteligenciju, testovima inteligencije mjeri se uglavnom logičko-matematička inteligencija. Često se povezuje sa znanstvenicima, istraživačima, matematičarima, računalnim programerima, računovođama i graditeljima.

Glazbena inteligencija

Ljudi koji posjeduju glazbenu inteligenciju, zapravo razmišljaju u kontekstu zvukova, ritmova i glazbenih obrazaca. Ovaj oblik inteligencije obuhvaća vještinu izvedbe, skladanja i razumijevanja glazbenih obrazaca.

Tipična zanimanja u kojima se primjenjuje ova vrsta inteligencije jesu glazbenic, pjevači, skladatelji i glazbeni kritičari.

Tjelesno-kinestetička inteligencija

Ovaj oblik obuhvaća sposobnost nadziranja i koordiniranja složenih tjelesnih pokreta, izražavanja pokretom. Tjelesno-kinestetička inteligencija obuhvaća govor tijela, mimiku i glumu, kao i sve sportske aktivnosti.

Veliku mjeru ovog oblika inteligencije očekujemo među sportašima, plesačima, glumcima, žonglerima i gimnastičarima, ali i u profesijama u kojima su ravnoteža i koordiniranost presudne, kao što je vatrogastvo.

Vizualno-prostorna inteligencija

Posrijedi je sposobnost preciznog opažanja objekata u prostoru, uviđanja »gdje je čemu mjesto«.

Kiparima i arhitektima potrebna je velika mjera prostorne inteligencije, kao i navigatorima, vizualnim umjetnicima, stručnjacima za unutarnje uređenje i graditeljima

Interpersonalna inteligencija

Interpersonalna inteligencija je sposobnost razumijevanja ciljeva, motivacija i želja drugih ljudi. Presudna je u uspostavljanju odnosa.

Pedagozi, stručnjaci za marketing, prodavači, savjetnici i političari primjeri su osoba s visokom interpersonalnom inteligencijom.

Intrapersonalna inteligencija

Posrijedi je sposobnost razumijevanja samoga sebe uz pojačanu svijest o vlastitim osjećajima i motivima. Ovaj oblik inteligencije pomaže nam razviti učinkovit, funkcionalan oblik nas samih te primjenjivati razumijevanje samoga sebe u reguliranju vla-stitog života.

Pisci i filozofi u pravilu posjeduju veliku mjeru ovog oblika inteligencije.

Uistinu pametni ljudi su oni koji točno znaju u čemu su dobri i žive u skladu s tom spoznajom. Velika je razlika između jednostavnog posjedovanja mentalnih, tjelesnih ili društvenih sposobnosti i njihove primjene s ciljem postizanja uspjeha.

Iznad glave

flight-radar-24